ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για όλους όσους αντιμετωπίζουν δυσκολία μετακίνησης, περιορισμένα ωράρια ή αισθάνονται καλύτερα στον προσωπικό τους χώρο, η Move Better παρέχει κατ’ οίκον φυσικοθεραπεία, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.
Λήψη ιστορικού

Λήψη ιστορικού

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Επιλογή κατάλληλης<br>θεραπευτικής προσέγγισης

Επιλογή κατάλληλης
θεραπευτικής προσέγγισης

Εξατομικευμένο ασκησιολόγιο<br>για τις ανάγκες του ασθενούς

Εξατομικευμένο ασκησιολόγιο
για τις ανάγκες του ασθενούς

Οδηγίες για την<br>καθημερινότητά του

Οδηγίες για την
καθημερινότητά του

Προσαρμογές του<br>προσωπικού του χώρου σε περίπτωση<br>που κρίνεται αναγκαίο

Προσαρμογές του
προσωπικού του χώρου σε περίπτωση
που κρίνεται αναγκαίο

Κατ΄οίκον Φυσικοθεραπεία