ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ

Η θεραπευτική μάλαξη πραγματοποιείται με ποικίλες τεχνικές επαφής του χεριού του θεραπευτή με τον ασθενή που χρησιμοποιούνται στους ιστούς του σώματος για να αξιολογήσουν, να ανακουφίσουν από τον πόνο, να μαλακώσουν μυϊκούς σπασμούς, να διεγείρουν τον νευρικό ιστό, να αποκαταστήσουν την κινητικότητα, να αυξήσουν τη φλεβική και τη λεμφική επιστροφή / κυκλοφορία και να κινητοποιήσουν ιστούς (τένοντες, μυϊκές ίνες, δέρμα, ουλώδη ιστό). Η μάλαξη μπορεί να συνδυαστεί με διάταση, παθητικές ή ενεργητικές κινήσεις, ιδιοδεκτική νευρομυϊκή διευκόλυνση, κρυοθεραπεία ή θερμοθεραπεία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ

Η μυϊκή περιτονία είναι μία μάζα συνδετικού ιστού που περιβάλλει, συνδέει και συγκρατεί όλους τους μύες, τους τένοντες και τις αρθρώσεις. Η επεξεργασία της μυϊκή περιτονίας γίνεται με χειρισμούς που πραγματοποιούνται παρόμοια με τη μάλαξη, με σκοπό να διατείνουν και να μαλακώσουν την περιτονία και τους μυϊκούς σπασμούς, ώστε να επανακτηθεί το εύρος τροχιάς και η ελαστικότητα των ιστών.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Ειδικοί χειρισμοί κινητοποίησης αρθρώσεων παθητικά με σκοπό την αύξηση τουεύρους κίνησης και την ανακούφιση από τον πόνο.