ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η θεραπευτική άσκηση στοχεύει στη μείωση του πόνου και στην ανάκτηση του εύρους τροχιάς, δύναμης, ελαστικότητας και ιδιοδεκτικότητας.

Με εξατομικευμένα προγράμματα ενεργητικών ασκήσεων, βασιζόμενοι στην πάθηση ή στον τραυματισμό του ασθενούς, στοχεύουμε στην πλήρη λειτουργική αποκατάστασή του.

Η άσκηση πραγματοποιείται προοδευτικά, με ειδικό εξοπλισμό για την επίτευξη των ασκήσεων και με ασκήσεις προσομοίωσης των αθλημάτων ή δραστηριοτήτων του ασθενούς, με σκοπό την επιστροφή στη βέλτιστη απόδοσή του.

Mission

Ενδυνάμωση

Αυτό που θα διατηρήσει
το τραυματισμένο μέλος
δυνατό και θα αποτρέψει
τον επανατραυματισμό.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ