ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕCΑR

Η θεραπεία Tecar βασίζεται στην τεχνολογία ραδιοκυμάτων, ενεργοποιώντας βιολογικούς μηχανισμούς για την αναγέννηση και επούλωση ιστών που έχουν υποστεί βλάβη. Με τη μέθοδο αυτή, προκαλείται βιοδιέγερση στους ιστούς, αύξηση του μεταβολισμού των κυττάρων και της διαπερατότητας της κυτταρική μεμβράνης, καθώς και ενδογενής διαθερμία με αποτέλεσμα την αγγειοδιαστολή και αύξηση μικροκυκλοφορίας.

Σε συνδυασμό με ειδικούς χειρισμούς και κινησιοθεραπεία, η θεραπεία Tecar έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πόνου, την αύξηση του εύρους κίνησης και την αποκατάσταση των ιστών, με σκοπό την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς.

Η θεραπεία Tecar έχει σημαντικά αποτελέσματα σε οξύ, υποξύ και χρόνιο στάδιο.